Meld je
nú aan voor
10 gratis ritten!
Dank je wel voor je belangstelling voor We bussen. Je kunt je helaas niet meer aanmelden.
We bussen is op 31 december 2017 afgelopen.
Bus gemist?
Toch een keer met de bus naar je werk in Breda, Den Bosch of Eindhoven? Of een avondje uit in Den Bosch? Check meteen jouw busreis op https://www.bravo.info. Of kijk op de website van Hermes (regio Eindhoven) of Arriva (regio Breda of Den Bosch) als je meer informatie zoekt.

Waar kan ik instappen?

We bussen speelt zich af in de regio Eindhoven, Den Bosch en Breda. In de spits zijn daar verschillende knelpunten. Deze regio's zijn met de bus uitstekend bereikbaar. Daarom richt We bussen zich hier op automobilisten in deze specifieke gebieden.

Helaas kun je je niet meer aanmelden voor We bussen, het project is eind 2017 afgelopen. Tóch een keer met de bus naar je werk in Breda, Den Bosch of Eindhoven? Of een avondje uit in Den Bosch? Check meteen jouw busreis op www.bravo.info.
Of kijk op de website van Hermes (regio Eindhoven) of Arriva (regio Breda of Den Bosch) als je meer informatie zoekt.

Privacyreglement (kort)

We bussen - Verkort Privacyreglement - Versie 1.0 effectief vanaf 1 juli 2016

U doet mee aan het project “Beter Benutten” door middel van de
app ‘We bussen’. Om deel te kunnen nemen heeft u aan ons een aantal persoonsgegevens verstrekt die vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het laten functioneren van de app, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op het functioneren daarvan.

Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden bewaard. Tevens worden uw gegevens onmiddellijk en definitief verwijderd als u besluit niet meer mee te willen doen met het project dan wel het project beëindigd wordt. Ook indien uw strippenkaart vol is en u geen gebruik maakt van een vervolgaanbod worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd. Uw gegevens worden beveiligd tegen hacken en/of andere privacyinbreuken conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Mocht u menen dat uw gegevens onjuist zijn, misbruikt worden, dan wel dat u niet aan het project deelneemt of niet meer wilt deelnemen dan kunt u dat laten weten door middel van een email aan info@webussen.nl. Gegevens worden dan onmiddellijk aangepast of indien gewenst verwijderd.

Disclaimer

We bussen sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze website. De informatie op deze website kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door We bussen worden gewijzigd.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en het privacy beleid is Nederlands recht van toepassing. Aan de getoonde informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Zie ook: www.cbpweb.nl.

Ontdekt u een fout op deze website, dan kunt u dat laten weten door middel van een email aan info@webussen.nl.

We bussen, 1 juli 2016

Deelnamevoorwaarden/Privacy reglement

Deelnamevoorwaarden We bussen

Versie 1.1. effectief vanaf 17 mei 2017

We bussen is een actiecampagne die zich richt op forenzen en vrije-tijdreizigers met een specifieke herkomst en/of bestemming in Noord-Brabant. Het doel van We bussen is het helpen terugdringen van het autoverkeer in een aantal steden in Brabant.

Voor wie bestemd?

Ben je forens, dan gelden de volgende voorwaarden:
Je kunt meedoen aan We bussen als je werkt in één van onderstaande steden/werklocaties en meestal per auto naar je werk reist:
- Breda
- ’s-Hertogenbosch
- Eindhoven

Je reist gemiddeld twee dagen per week naar je werk in een van bovengenoemde steden.

Je bent niet in het bezit van een OV-studentenkaart (studentenreisrecht).

Ben je vrije-tijdsreiziger, dan gelden de volgend voorwaarden:
Je kunt alleen meedoen aan We bussen als je voor vrije-tijdsbesteding op werkdagen in de namiddag of avond per auto reist naar ’s-Hertogenbosch-centrum.

Je reist gemiddeld een keer per maand naar ’s-Hertogenbosch-centrum voor vrije-tijdsbesteding op werkdagen in de namiddag of avond.

Wat houdt de actie in?

Je krijgt als deelnemer tien gratis digitale busritten om kosteloos per bus te reizen van huis naar een van de hierboven vermelde bestemmingen en terug. Om de bestemming te bereiken is overstappen toegestaan.

Reizen is uitsluitend mogelijk op de bussen van Arriva en Hermes in de OV-concessies van Noord-Brabant. De bussen zijn herkenbaar aan het Bravo-logo. Het reisrecht geldt niet voor andere buslijnen van Arriva (andere OV-concessies buiten Noord-Brabant), buslijnen van andere OV-bedrijven en treinen.

Reizen is alleen mogelijk door gebruik te maken van de We bussen app. Elke deelnemer die voldoet aan de deelnemersvoorwaarden ontvangt per e-mail een link om de We bussen app te downloaden en een wachtwoord om op de app in te loggen en de app te gebruiken.

De We bussen app en de gratis bustickets zijn alleen te gebruiken als de gps-functie en de berichten-functie in de app door de deelnemer zijn geactiveerd.

Alleen wanneer de gps-functie ingeschakeld is, gelden de bustickets op de app als vervoersbewijs. Een geldig busticket is in het scherm van de smartphone herkenbaar aan:
- groene achtergrond
- bewegend element met het ritnummer
- de actuele kalenderdatum
- het traject van herkomst en bestemming
- de hierbij behorende buslijnen
- uniek 5-cijferig ticketnummer

Bij elke rit dien je bij instappen het in de We bussen app het eerstvolgende busticket te activeren door deze aan te klikken. Het busticket dat dan in het scherm verschijnt dien je bij instappen aan de buschauffeur te tonen en bij controle tijdens de reis. Het digitale busticket is het eerste scherm dat je te zien krijgt zodra je de We bussen app opent.

Overstappen op een andere bus van Arriva of Hermes in Brabant is mogelijk met het busticket waarop je reist. Bij overstappen moet je het busticket opnieuw aan de chauffeur tonen.

De gps-functie dient ingeschakeld te zijn vanaf het moment van instappen in de bus tot en met het uitstappen op de eindbestemming. Indien de gps-functie tijdens de busreis wordt uitgeschakeld, is het busticket niet meer geldig.

De tien gratis bustickets zijn 6 weken geldig, gerekend vanaf het moment dat je de app hebt gedownload.

We bussen duurt tot en met 31 december 2017.

De bustickets zijn ook geldig tijdens vakantieperiodes, maar niet in het weekend en op landelijke feestdagen (Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Koningsdag).

De bustickets zijn strikt persoonlijk en mogen alleen gebruikt worden door deelnemers van We bussen. Het is niet toegestaan de bustickets te gebruiken voor andere bestemmingen dan in deze voorwaarden vermeld. Het is niet toegestaan de bustickets op welke wijze dan ook te kopiëren en te verspreiden. Bij misbruik kunnen wij op afstand de bustickets ongeldig maken, je uitsluiten van verdere deelname en/of juridische stappen ondernemen.

We bussen kan, vanwege het bereikte aantal deelnemers of anderszins, te allen tijde het aanmeldproces (tijdelijk) afsluiten.

Voorwaarden bij gebruik van de App

1. De We bussen App is voor persoonlijk gebruik op een compatibel apparaat in eigendom of onder controle van jezelf.
2. Je bent zelf verantwoordelijk voor je activiteiten tijdens het gebruik van de We bussen App.
3. De We bussen App is alleen beschikbaar voor Smartphones met de Operating Systemen iOS, versie 8 of hoger (iPhone 4s of nieuwer) en Android versie 4.0.3 tot en met 6.
4. Voor de juiste werking van de App dien je tijdens gebruik GPS, WiFi en netwerk locatie aan te hebben.
5. Voor de optimale werking van de App dien je over een data-abonnement te beschikken. De App verbruikt ca 1 Mb per dag bij normaal gebruik.
6. De We bussen app is alleen te gebruiken na acceptatie van het We bussen Privacyreglement.
7. Je hebt gebruiksrecht (gebruikerslicentie) op de We bussen App en geen eigendomsrecht. Je mag de We bussen app dus niet verkopen of verhuren of aan anderen ter beschikking stellen.
8. Je mag de We bussen App niet gebruiken voor illegale doeleinden of ander onbevoegde activiteiten.
9. Het is niet toegestaan om de We bussen App of onderdelen hiervan uit elkaar te nemen, te ‘reverse engineeren’, te hacken, te veranderen of al dan niet in afgeleide vorm in eigen software, producten of diensten op te nemen, te integreren of mee te combineren.
10. De We bussen App komt zonder garanties en aansprakelijkheid. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor
i. Willekeurige schade door gebruik of juist door gebrek aan functionering
ii. Hardware of software haperingen, uitval of fouten
iii. Correctheid of volledigheid van data of de weergave van data
iv. Beveiliging van of verlies van data
v. Elke situatie die optreedt als gevolg van gebruik van de We bussen App en het batterijverbruik dat dit met zich meebrengt
vi. Elke situatie die optreedt indien een ander jouw Smartphone gebruikt of jouw data kan zien
9. We kunnen de service en functionaliteit van de We bussen App op elk moment naar eigen inzicht uitbreiden, veranderen of verwijderen.
10. Indien je de service wilt beëindigen kun je de We bussen App de-installeren van je Smartphone. Indien je wilt dat jouw gegevens worden verwijderd kun je contact opnemen met de We bussen service desk en zullen jouw persoonlijke gegevens worden verwijderd.
11. Bij gebleken misbruik houden we ons het recht voor om jouw gebruikerslicentie in te trekken en de werking van de App voor jou te blokkeren.

Deelname aan onderzoek

In ruil voor deelname aan We bussen en het verkrijgen van de 10 gratis bustickets ben je bereid mee te werken aan onderzoek. We verwachten er iets voor terug:

• Je vult online een startenquête en een aantal mini-enquêtes in over je reisgedrag. Deze zijn in circa vijf minuten in te vullen. Je ontvangt per e-mail een uitnodiging tot het invullen van de enquêtes.
• Nadat je bericht hebt ontvangen de app te downloaden en je gebruikersnaam/inlogcode in te voeren, dien je als laatste stap van het aanmeldproces de startenquête in te vullen. Daarna zullen voor jou de 10 gratis bustickets worden geactiveerd.
• Je doet je best om zoveel mogelijk met de bus te reizen en de 10 ritten te verbruiken.
• Na afloop van de actieperiode vul je een tweede online enquête in, waarmee we inzicht krijgen in de veranderingen in jouw reisgedrag. Je ontvangt hierna van het vervoersbedrijf een aantrekkelijk vervolgaanbod voor reizen met de bus in Brabant.

Wat doen we met jouw gegevens?

Via je aanmelding op de website van We bussen en via gebruik van de app worden gegevens over jou verzameld. Om je privacy te respecteren gaan we met deze gegevens uiterst zorgvuldig om. Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om je na deelname aan We bussen een aantrekkelijk vervolgaanbod te doen voor het openbaar vervoer. De gegevens die we verzamelen door middel van de We bussen app en de enquêtes zijn anoniem en niet naar jou als persoon te herleiden. We gebruiken jouw gegevens alleen tijdens de actieperiode. Daarna verwijderen we jouw gegevens. We geven onder geen enkele voorwaarde jouw gegevens door aan derden (ook niet aan je werkgever).
De We bussen app is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Zie hier het volledige Privacyreglement.

Voor het vervoer gelden de vervoersvoorwaarden van Arriva en Hermes.

Contact
Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met We bussen:
e-mail info@webussen.nl
telefoon 076 - 5083540

We bussen maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten en is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de OV-bedrijven Arriva en Hermes, in samenwerking met de gemeenten Breda, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven.


Hieronder hebben we het volledige Privacyreglement opgenomen.


We bussen - Volledige Privacy reglement - Provincie Noord-Brabant

Versie 1.3. effectief vanaf 1 juli 2016

We bussen” is een project dat is ontwikkeld in opdracht van de provincie Noord-Brabant om het gebruik van de bus te stimuleren.

Hoofddoel van het project is: automobilisten stimuleren gebruik te maken van de bus in Noord-Brabant voor het woon-werkverkeer en sociaal-recreatief verkeer. Dit wordt gestimuleerd door deelnemers aan het Project 10x gratis met de bus te laten reizen. Het project is specifiek bestemd voor automobilisten die op werkdagen tijdens de ochtend- en/of avondspits van en/of naar specifieke bestemmingen te reizen in Breda, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven. Deze bestemmingen zijn bepaald door de provincie Noord-Brabant in het kader van het provinciale programma Beter Benutten Vervolg Brabant. Een nevendoel is om via onderzoek beter inzicht te krijgen hoe de reizigers busvervoer ervaren en welke factoren een rol spelen bij de keuze voor de bus. Om de doelen van het project te behalen is het verwerken van persoonsgegevens onvermijdelijk.

Deelname aan dit project is alleen mogelijk via de website van We bussen, de app van We bussen en het invullen van online enquêtes.

De “We bussen”-app verzamelt via jouw smartphone data over jouw verplaatsingsgedrag als reiziger, zodat jij beloond kan worden voor de keuze voor de bus. De gemeten data via de “We bussen”-app wordt verwerkt door Mobidot B.V.

Via de “We-bussen”-website verstrek je persoonlijke informatie, zoals je e-mailadres en postcodes van je huisadres en bestemmingsadres. Deze informatie wordt verwerkt door Rotterdam Brands and More B.V, (hierna te noemen met haar handelsnaam: Campagne).

Via het door jou opgegeven e-mailadres ontvang je een aantal keer een online enquête met vragen over jouw ervaringen over deelname aan het project. Door deelname aan deze enquêtes verstrek je persoonlijke informatie, welke informatie wordt verwerkt door Moventem.

Jouw vragen over het gebruik van de App of het project kunnen telefonisch en digitaal worden gesteld. De servicedesk “We bussen” is bereikbaar onder het telefoonnummer 076-5083540 en e-mailadres: info@webussen.nl. Jouw persoonsgegevens worden ook hier op een juiste wijze verwerkt en op een beveiligde manier opgeslagen.

Kortom, al jouw persoonsgegevens worden verwerkt en op een beveiligde manier opgeslagen door alle bewerkers van persoonsgegevens binnen We bussen in opdracht van de provincie Noord-Brabant in het kader van het landelijke project Beter Benutten.
Alle bewerkers van jouw persoonsgegevens binnen “We bussen”, waaronder Mobidot, Campagne, Moventem en de servicedesk “We bussen”, hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met de provincie Noord-Brabant, waarin belangrijke afspraken staan opgenomen over de verwerking (waaronder de beveiliging en vertrouwelijkheid) van jouw persoonsgegevens.

Omdat wij jouw privacy belangrijk vinden, hebben wij verder een privacyreglement opgesteld. Door dit privacyreglement waarborgen wij jouw privacy.

Dit privacyreglement beschrijft de richtlijnen voor de informatie die de bewerkers van jouw persoonsgegevens, waaronder Mobidot B.V., Campagne, Moventem en de servicedesk “We bussen” (hierna: “ons” of “we”/”wij”), verzamelt als jij gebruik maakt van de door We bussen aangeboden producten en diensten, zoals de “We bussen”-app.

Als je niet instemt met de richtlijnen van dit privacyreglement, verzoeken wij je te stoppen met het gebruik van onze producten en diensten waarbij via onze technologie en diensten Persoonsgegevens worden verzameld en/of jij Persoonsgegevens dient te verstrekken. De richtlijnen van dit privacyreglement zijn conform de Nederlandse privacy wet- en regelgeving en de handreikingen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens over jou, waarmee jij persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, zoals jouw naam, woon- en werkadres en e-mailadres.

Anonieme Informatie is informatie die niet kan worden geassocieerd of gekoppeld aan jouw persoon. Met anonieme informatie kunnen partijen binnen het project jou niet identificeren, hoewel deze informatie uniek kan zijn of kan bestaan uit informatie die u persoonlijk vindt, of dit soort informatie kan bevatten. Voorbeeld is een bepaalde route, die u op een zeker moment gereden heeft.

Verantwoordelijke: Provincie Noord-Brabant, verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb).

Bewerker: degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. Bewerkers binnen “We bussen” zijn Mobidot, Campagne, Moventem en de servicedesk “We bussen”.

Ontvangers: degene die jouw Persoonsgegevens ontvangen, zoals jouw naam, woon- en werkadres en e-mailadres. Hier is dat busmaatschappij Arriva Brabant of Hermes.

Het verzamelen van informatie
De Persoonsgegevens die wij van jou verzamelen gebruiken wij om a) de doelen van “We bussen” te kunnen bereiken en b) om de eigenschappen, prestatie en ondersteuning van onze producten en diensten te verbeteren.

Wij verzamelen Persoonsgegevens op vrijwillige basis via jouw gebruik van onze producten en diensten. Wij vragen jouw expliciete toestemming voor het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens vóórdat jij onze services daadwerkelijk gaat gebruiken. Jij verklaart, waarborgt en verbindt jezelf dat de door jou verstrekte Persoonsgegevens in alle opzichten waar, volledig en juist zijn. Wij kunnen passief of actief Anonieme Informatie verzamelen of afleiden en die koppelen aan jouw Persoonsgegevens.

Hieronder volgen de soorten Persoonsgegevens en Anonieme Informatie die wij verzamelen:
• Jouw woon- en werkadres, met als enige doel om jou een passende buslijn suggestie te kunnen bieden.
• Als jij onze service gebruikt, dan wordt op een geautomatiseerde manier via jouw smartphone, locatie-informatie (informatie over uw geo-locatie en tijdstip) verzameld. Hiermee kunnen we vaststellen of jij de bus daadwerkelijk hebt gebruikt;
• Jouw e-mailadres
- om je van persoonlijke login gegevens te kunnen voorzien;
- om je tweemaal (bij de start en aan het eind van het project) een onderzoeksenquête over jouw ervaringen met het project te kunnen versturen;
- om je via de OV-bedrijven Arriva Brabant en Hermes, eenmalig een OV-gerelateerd aanbod te doen na afloop van jouw deelname aan het project.
• Als je om klantenservice via de servicedesk “We bussen” te verlenen verzamelen wij Persoonsgegevens waarmee wij jouw klantenondersteuning kunnen bieden. Het betreft jouw naam, postadres, telefoonnummer en/of e-mailadres en de manier waarop jij wenst dat wij contact met jou opnemen. Wij verzamelen bovendien waar nodig informatie over jouw smartphone: leverancier, type en gebruikte operating system;
• Als jij ons feedback geeft, mogen wij deze feedback voor elk doel gebruiken, op voorwaarde dat we deze feedback niet in verband brengen met jouw Persoonsgegevens. Mobidot, Campagne, Moventem en de servicedesk “We bussen” verzamelen alle informatie die in de feedback is vervat en behandelen Persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacyreglement;
• Wij kunnen Anonieme Informatie van derden ontvangen (bijvoorbeeld file-informatie). Deze gegevens kunnen we toevoegen aan de gegevens die wij al over jou hebben verzameld voor het doel dat in dit privacyreglement is beschreven.

Het verwerken van informatie door Mobidot met betrekking tot de “We bussen”-app
De verzamelde Persoonsgegevens en Anonieme Informatie wordt door Mobidot verwerkt en gebruikt voor het doel van het project dat in dit privacyreglement is beschreven en altijd op basis van ‘opt-in’. Wij vragen jouw expliciete toestemming voor het verzamelen, combineren en het verwerken van persoonsgegevens vóórdat jij onze services daadwerkelijk gaat gebruiken.

Als jij onze service gebruikt, wordt uit automatisch verzamelde locatie-informatie een mobiliteitsprofiel opgebouwd, dat bestaat uit een ‘logboek’ van persoonlijke verplaatsingen (“jouw trips”). Hiertoe gebruiken wij de volgende sensorinformatie vanuit de Smartphone:
• Geolocaties (gebaseerd op GPS, Wi-Fi en GSM cellen);
• Accelerometer samples.

De service analyseert en verrijkt de trips tot een Mobiliteitsprofiel. Dit profiel bestaat uit de volgende informatie:
• Begin- en eindtijd van elke gemeten trip;
• Begin- en eindpunt, route en gebruikte infrastructuur tijdens elke gemeten trip;
• Snelheidspatroon tijdens elke gemeten trip;
• Vaak bezochte plaatsen (“Personal places”);
• Veel gekozen routes (“Frequent trips”);
• Gebruikte vervoerswijze van elke gemeten trip;
• Percentage gebruikte vervoerswijze (“Modal split”);
• Weersomstandigheden bij elke gemeten trip.

Mobidot mag derden contracteren om haar verplichtingen krachtens dit beleid uit te voeren. Deze derden kunnen Mobidot helpen om bijvoorbeeld informatie te verwerken of aanvullende diensten te verlenen. Deze derden zijn altijd verplicht uw Persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met dit privacy beleid. Mobidot is en blijft verantwoordelijk voor het gebruik van jouw Persoonsgegevens.

Verstrekken en bekendmaken van informatie door de bewerkers
De provincie Noord-Brabant is opdrachtgever en Verantwoordelijke van het project. De uitkomsten van het project zullen alleen in geanonimiseerde vorm aan de provincie Noord-Brabant worden verstrekt en door hen in bredere zin worden gebruikt. Jouw Persoonsgegevens worden verder alleen aan de OV-bedrijven Arriva Brabant en Hermes worden verstrekt, uitsluitend voor het doel jouw eenmalig een OV-gerelateerd aanbod te doen na afloop van jouw deelname aan het project.

Jouw Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, anders dan in dit privacyreglement aangegeven. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat jij hier expliciet toestemming of opdracht voor hebt gegeven. De gegevens kunnen niet door controlerende instanties gebruikt worden voor de beoordeling van jouw gedrag in het verkeer.

Mobidot, Campagne, Moventem en de servicedesk “We bussen” kunnen elk voor zich alleen jouw Persoonsgegevens aan derden verstrekken als deze partij in redelijkheid gelooft dat zij vereist is dit te doen om
• te voldoen aan wettelijke voorschriften of rechtspraak;
• zwaarwegende verboden of illegale activiteiten te voorkomen;
• handelingen te kunnen verrichten om de belangen van u of andere gebruikers te beschermen ;
• de rechten of het eigendom van Mobidot of andere derden te verdedigen;
• dit privacyreglement uit te voeren.

Mobidot kan Anonieme Informatiebestanden uit de meetgegevens (verzameld door de “We bussen”-app) creëren, door de informatie waarmee je kunt worden geïdentificeerd daaruit weg te laten. Mobidot kan naar eigen inzicht deze Anonieme Informatie gebruiken om gebruikspatronen te analyseren om haar producten en diensten te verbeteren en nieuwe producten of diensten te ontwikkelen, en behoudt zich het recht voor om Anonieme Informatie aan derden bekend te maken en te distribueren, bijvoorbeeld voor verkeersmanagement-doeleinden.

Beveiliging van de informatie die jij deelt
Mobidot, Campagne, Moventem en de servicedesk “We bussen” erkennen elk voor zich hun verantwoordelijkheid voor de bescherming van de Persoonsgegevens en het persoonlijk mobiliteitsprofiel, dat jij hen hebt toevertrouwd. Wij treffen alle administratieve, procesmatige, technische als fysieke maatregelen die nodig zijn om jouw Persoonsgegevens en persoonlijk mobiliteitsprofiel te beveiligen tegen misbruik, alsmede onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. Wij kunnen echter niet alle beveiligingsrisico’s die verbonden zijn met Persoonsgegevens uitsluiten en Mobidot, Campagne, Moventem en de servicedesk “We bussen” kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor toegang van of gebruik door onbevoegden van de gegevens die jij ons hebt verstrekt of die door ons zijn verzameld of afgeleid, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van onze kant.
Indien er sprake is van een datalek met een ernstig risico voor jouw Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 34a van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), dan zullen Mobidot, Campagne, Moventem en de servicedesk “We bussen” dit onmiddellijk melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de Verantwoordelijke. Vervolgens wordt er alles aan gedaan om het lek te repareren en deze situatie in de toekomst te voorkomen.

Jouw Persoonsgegevens en overige Anonieme Informatie verkregen via de “We bussen”-app worden door Mobidot opgeslagen en verwerkt in een beveiligd datacenter in Nederland. Mobidot zal, net zoals Campagne, Moventem en de servicedesk “We bussen” er voor zorg dragen dat haar beveiligingsbeleid, de uitvoering van haar beveiligingsbeleid en interne geheimhouding ten minste voldoen aan het criterium van een “passend beveiligingsniveau” als bepaald in artikel 13 van de Wbp.

Wees voorzichtig met het delen van informatie of te laten zien aan derden. Mobidot, Campagne, Moventem en de servicedesk “We bussen” kunnen nooit verantwoordelijk zijn voor het gebruik, misbruik, verzamelen of onthullen van informatie buiten de door ons geleverde producten en services om.

Toegang tot en wijziging van jouw Persoonsgegevens
Jij hebt altijd zelfstandig zeggenschap over jouw Persoonsgegevens zoals deze zijn verzameld middels de “We bussen”-app. Wij bieden je binnen onze services keuzes met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van jouw Persoonsgegevens. Deze keuze kan gevolgen hebben voor de diensten, functionaliteit en informatie die wij jou kunnen leveren.

Jij kan jouw Persoonsgegevens zien en wijzigen door in jouw account jouw accountinformatie te bewerken. Wij wijzigen jouw Persoonsgegevens nooit, omdat het onmogelijk is om via onze services of onze productondersteuning op afstand jouw identiteit te verifiëren.

Via onze services kan je veel van jouw persoonlijke mobiliteitsprofiel zien en voor een aantal onderdelen wijzigen, corrigeren of herzien. Indien je een compleet overzicht wilt over welke Persoonsgegevens wij van jou hebben verzameld, dan kan je dit verzoeken via info@webussen.nl. Wij zullen je hierna deze informatie verschaffen binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek.

Verwijderen van jouw Persoonsgegevens, mede gekoppeld aan de “We bussen”-app
Indien jij jouw account wilt beëindigen dien je alle kopieën van de app, die jouw bezit zijn te verwijderen of te vernietigen. Hierdoor zal de werking van de service stoppen. Indien je wilt dat jouw account en bijbehorende gegevens worden definitief worden verwijderd, dan moet je contact opnemen met ons via info@webussen.nl en op jouw nadrukkelijk verzoek worden pas dan alle Persoonsgegevens op onze systemen binnen een maand verwijderd. Deze noodzakelijke stap is ingesteld, zodat je – indien je jouw “We bussen”-app per abuis verwijderd – alsnog kan vragen om terugplaatsing van alle data.

Eventuele overname van een van de Bewerkers
In het geval een van de Bewerkers wordt verkocht of overgedragen, of in het geval dat goeddeels alle activa van een van de Bewerkers aan een derde worden verkocht of overgedragen, dan kunnen de producten en services en alle persoonlijke en anonieme gegevens en informatie die door de Bewerkers zijn verzameld behoren tot de overgedragen activa. Jouw rechten zullen daarbij altijd en in volle omvang worden gerespecteerd en jij krijgt de mogelijkheid om jouw toestemming voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens in te trekken en te stoppen met het project.

Als een van de Bewerkers of de activa van een van de Bewerkers door een derde worden gekocht of worden overgenomen, dan zal deze derde de rechten en plichten ten aanzien van jouw Persoonsgegevens zoals in dit privacyreglement zijn beschreven overnemen. In dat geval zal jou een nieuw privacyreglement worden toegezonden.

De nieuwe Bewerker zal volledigheidshalve een bijbehorende bewerkersovereenkomst sluiten met de Verantwoordelijke.

Vragen omtrent privacy
Als jij vindt dat het gebruik van jouw Persoonsgegevens niet in overeenstemming is met het doel waarvoor jij deze aan ons hebt verstrekt, welk doel is beschreven in dit privacyreglement, of als je vragen of suggesties hebt betreffende dit reglement, dan kan je contact met ons opnemen via info@webussen.nl.

Kinderen
Wij verzamelen niet doelbewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als jij gelooft dat wij Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@webussen.nl, waarna het betreffende account wordt gesloten en de Persoonsgegevens worden verwijderd als jouw melding correct blijkt te zijn.

Wijzigingen in het privacyreglement
Dit privacyreglement wordt incidenteel herzien en bij wezenlijke wijzigingen aan jou ter kennisgeving aangeboden. Als je niet instemt met deze wijzigingen op dit privacyreglement, verzoeken wij je onmiddellijk te stoppen met het gebruik van onze producten en diensten waarbij jij Persoonsgegevens dient te verstrekken en/of via onze technologie Persoonsgegevens worden verzameld.

Toezicht op de naleving
De Autoriteit Persoonsgegevens is op grond van de Wbp bevoegd toe te zien op de naleving van de in dit pricacyreglement krachtens de wet opgenomen bepalingen.

Klachtenprocedure
Je hebt het recht bij de Verantwoordelijke een klacht in te dienen indien jij meent dat de Bewerker niet of niet-juist op jouw verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van jouw Persoonsgegevens in gaat of in strijd met dit reglement handelt. De Verantwoordelijke reageert zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na ontvangst, schriftelijk en met redenen omkleed op de klacht. De Verantwoordelijke maakt zijn oordeel schriftelijk aan jou kenbaar. Bent je niet tevreden met de klachtafhandeling of reageert Verantwoordelijke niet binnen 6 weken op jouw klacht dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens voor het indienen van de klacht:
Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch

Onvoorzien
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Verantwoordelijke.

Inwerkingtreding en citeertitel
Dit reglement treedt in werking op 1 augustus 2016.

Dit reglement kan worden aangehaald als Privacyreglement Project We bussen.Over Mobidot
Mobidot B.V. is een Nederlands bedrijf en innovatieve specialist in het meten en beïnvloeden van persoonlijk mobiliteitsgedrag via de Smartphone.
Mobidot B.V
Website: www.mobidot.nl
E-mail: info@mobidot.nl
Adres: Hengelosestraat 511
7521 AG Enschede
KVK: 57131422

Over Campagne
Campagne (handelsnaam van Rotterdam Brands and More B.V.) is een creatief, strategisch en merkgericht marketing communicatiebureau. Campagne is in Nederland én internationaal actief op het gebied van reclame, online, digitale media en branding.

Website: www.campagne.nl
E-mail: info@campagne.nl
Adres: Charloisse Lagedijk 536
3084 LG Rotterdam
KVK: 57057303

Over Moventem
Moventem is een bedrijf dat door het verrichten van betrouwbaar onderzoek en het geven advies een positieve en fundamentele bijdrage levert aan het besluitvormingsproces van haar opdrachtgevers.
Website: www.moventem.nl
E-mail: info@moventem.nl
Adres: Pollaan 48 A-1
7202 BX Zutphen
KVK: 65715152

Over de Servicedesk “We bussen”
E-mail: info@webussen.nl
Adres: Bredaseweg 185
4872 LA Etten-Leur
KvK: 20071812

Bedankt voor je aanmelding!

Je aanmelding is succesvol verzonden.

Je ontvangt een e-mail

We hebben je gegevens in goede orde ontvangen. Je ontvangt nu per e-mail een link naar de app met je logingegevens. Als je deze e-mail niet hebt ontvangen, kijk dan voor de zekerheid ook in je spambox/ongewenste e-mail folder: het bericht kan daar zijn aangekomen.

Bedankt voor je bericht!

Je bericht is succesvol verzonden.

We bussen

De slimste afspraak om in Brabant uit de spits te blijven.

We bussen is op 31 december 2017 afgelopen.

Over We bussen

Afspraken. We maken ze allemaal. Met collega’s, klanten, vrienden en familie. En die afspraken willen we graag nakomen. Maar de ochtend- en avondspits zijn dé knelpunten in veel agenda’s. De keuze van vervoer speelt hierin dagelijks een belangrijke rol. Dus, waar kiezen we voor? We bussen. En dat kan nu 10x gratis en voor niets!

We bussen wil automobilisten (in de spits) kennis laten maken met de bus als alternatief en is gericht op de regio's Eindhoven, Den Bosch en Breda. In de spits zijn daar verschillende knelpunten. Deze regio’s zijn met de bus uitstekend bereikbaar. Daarom richt We bussen zich hier op automobilisten in deze specifieke gebieden in Noord-Brabant.
Kom je uit de omgeving van Den Bosch en ga je er doordeweeks regelmatig een avondje uit? Dan is We bussen ook voor jou interessant! Meld je dan aan bij 'Uitgaan in Den Bosch' op de aanmeldpagina.

We bussen is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, de OV-bedrijven Arriva en Hermes ('Bravo') in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en maakt deel uit van het programma Beter Benutten Vervolg in Noord-Brabant. Automobilisten kunnen in de regio's Breda, Den Bosch en Eindhoven de voordelen van de bus ervaren en zich tijdens de actieperiode aanmelden voor 10 gratis busritten.

Het project is eind 2017 afgelopen: je kunt je helaas niet meer aanmelden voor We bussen.

Deelnemen

Hoe doe ik mee?
Om mee te kunnen doen heb je een smartphone nodig (iOS of Android) en installeert de app. Direct na je aanmelding ontvang je een e-mail bericht met een inlog waarmee je de app in gebruik kunt nemen, de tickets zijn dan zes weken geldig. Met de app kun je vervolgens in de bus op jouw traject instappen door aan de buschauffeur met je smartphone te laten zien dat je gebruik maakt van een gratis rit. Er wordt automatisch voor je bijgehouden hoeveel ritten je nog tegoed hebt.

En na 10 ritten?
Na 10 gratis ritten hopen we dat je de smaak te pakken hebt en wat vaker de bus gaat gebruiken. Je ontvangt vanzelf een scherp vervolgaanbod. Maar je bent natuurlijk tot niets verplicht.

Helaas kun je je niet meer aanmelden voor We bussen, het project is eind 2017 afgelopen. Tóch een keer met de bus naar je werk in Breda, Den Bosch of Eindhoven? Of een avondje uit in Den Bosch? Check meteen jouw busreis op www.bravo.info.
Of kijk op de website van Hermes (regio Eindhoven) of Arriva (regio Breda of Den Bosch) als je meer informatie zoekt.

Aanmelden

Helaas kun je je niet meer aanmelden voor We bussen, het project is eind 2017 afgelopen. Tóch een keer met de bus naar je werk in Breda, Den Bosch of Eindhoven? Of een avondje uit in Den Bosch? Check meteen jouw busreis op www.bravo.info.
Of kijk op de website van Hermes (regio Eindhoven) of Arriva (regio Breda of Den Bosch) als je meer informatie zoekt.

Werkgevers

Voordelen voor u en uw medewerkers

Reizen met de bus biedt veel voordelen voor uw medewerkers. Zo zijn ze zeker op tijd omdat de bus meestal niet vaststaat in de file en kunnen ze onderweg (net)werken of hun contacten bijhouden, nog vóórdat ze op het werk zijn. Veel voordelen dus ook voor ú als werkgever.

Heeft u medewerkers in dienst die geïnteresseerd zijn? We vertellen u er graag meer over. Vul het contactformulier op de website in en we maken graag snel een afspraak.

De voordelen van de bus:
Op tijd

Medewerkers komen op tijd op hun werk.

Werken in de bus

In de bus kan er al worden gewerkt.

Voordelig

Een voordelige manier van reizen.

Contact

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Je kunt ons tijdens kantooruren ook bereiken op 076 - 508 35 40.

Vragen

De antwoorden op de meest gestelde vragen hebben we hier verzameld. Heb jij een andere vraag? Neem dan contact met ons op: mail je vraag naar info@webussen.nl. Je ontvangt van ons snel een reactie. Je kunt ons tijdens kantooruren ook bellen: 076 - 508 35 40.

 • 1. Hoe lang zijn de 10 gratis ritten beschikbaar? De 10 gratis ritten zijn zes weken geldig (gerekend vanaf moment van downloaden van de app). Je ontvangt direct na aanmelden van ons een e-mail met een link naar de app in de App-store of Google Play.
 • 2. Hoe zit het met privacy? We bussen neemt je privacy heel serieus. De app voldoet aan alle actuele wet- en regelgeving op dit gebied.
 • 3. Tijdens mijn deelname neem ik een nieuwe smartphone in gebruik, kan dat? Ja, dat kan. Download opnieuw de app met je login, en je kunt meteen weer doorgaan met We bussen.
 • 4. Mogen mijn collega's ook meedoen met We bussen? Als je collega’s voldoen aan de deelnamevoorwaarden mogen ze altijd meedoen. Sterker nog, we zouden het heel leuk vinden als je We bussen bij je collega’s of vrienden en familie aanbeveelt.
 • 5. Waarom moet ik een enquête invullen? We bussen wil graag weten hoe we dus busdienst zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten op jouw behoefte. Dankzij jouw input komen we hierover meer te weten.
 • 6. Wat gebeurt er als de 10 ritten niet geheel worden verbruikt? Na zes weken vervallen de resterende gratis ritten vanzelf.
 • 7. Kan ik meer dan één keer meedoen met We bussen? Nee, dat kan niet. In de deelnamevoorwaarden hebben we dat ook opgenomen.
 • 8. Kan ik als werkgever mijn medewerkers We bussen aanbieden? Medewerkers die voldoen aan de deelnamevoorwaarden mogen altijd meedoen. We stellen zelfs graag een toolkit voor je samen om We bussen in jouw bedrijf te introduceren en tot een succes te maken.
 • 9. Waar kan ik in het kort zien hoe We bussen werkt? We hebben een korte animatie gemaakt over hoe je kunt meedoen met We bussen. Meteen kijken!
 • 10. Welke rol speelt Bravo bij We bussen? Het maakt voor We bussen niet uit of je met Arriva of Hermes in Noord-Brabant reist: beiden maken onderdeel uit van ‘Bravo’.

  Het regionale openbaar vervoer in Brabant heeft vanaf 11 december 2016 een nieuwe naam: ‘Bravo’. Reizigers kunnen alle informatie over het busvervoer in heel Brabant dan eenvoudig onder één naam vinden ongeacht welke vervoerder het vervoer aanbiedt. Bravo staat voor Brabant vervoert ons.
 • 11. Is de We bussen app ook te gebruiken voor de trein of ander OV dan de bus? We bussen is alleen van toepassing op de bus van Arriva/Hermes/Bravo in Noord-Brabant. We bussen richt zich daarbij op de steden Breda, Eindhoven en Den Bosch. We bussen is alleen geldig in deze gebieden en tickets zijn dus niet geldig in de trein, ander openbaar vervoer en voor bijvoorbeeld het gebruiken van een OV fiets.
 • 12. Ben ik verplicht het reisadvies van de buslijnen in de app te volgen? We bussen geeft je een reisadvies met de bus op basis van je opgegeven woon/werk postcodes. Je mag daarvan afwijken als je vindt dat je een betere busverbinding kunt maken.
  Voorwaarde is en blijft dat het ticket alleen geldig is voor een reis huisadres naar werkadres of omgekeerd.
 • 13. Waarom kan ik mij sinds 20 november 2017 niet meer aanmelden voor deelname? We bussen is een project dat eindigt op 31 december 2017. Je kunt bij We bussen maximaal 6 weken gebruik maken van je 10 gratis busritten. Vandaar dat we per 20 november 2017 geen nieuwe deelnemers meer kunnen toelaten. Natuurlijk kan je altijd met de bus naar je werk: check op https://www.bravo.info jouw busreis!